achilles-partner-za-podjetnike
Achilles je pravi partner za raznovrstne podjetnike

Achilles je pravi partner za raznovrstne podjetnike

Zanesljiv finančni strokovnjak je lahko nepogrešljiv partner za ambiciozne podjetnike, zato podjetje Achilles s svojimi storitvami cilja predvsem na tiste, ki imajo visoka pričakovanja in konkretne cilje. Uspešno poslovanje je sestavljeno iz mnogih posebnih pristopov, pod kontrolo je treba imeti različne aspekte poslovanja, ne le same dejavnosti, torej proizvodnje izdelkov ali opravljanja storitev. V ozadju so še mnoge druge obveznosti, ki lahko odločajo o uspehu poslovanja. Z zanesljivim finančnim partnerjem zagotovite, da bo finančna situacija vedno predstavljala trden temelj za poslovno rast in nove uspehe pri prodaji.

Pogosto je še bolj pomembno to, da se izognemo morebitnim težavam, ki jih prinašajo ovire v finančnih tokovih. Tudi uspešna podjetja lahko naletijo na likvidnostne krče in druge ovire, preko katerih se morajo prebiti. Spet se izkaže, da je zanesljiv finančni strokovnjak, kot je Achilles, lahko prava rešitev za uspešno poslovanje v vseh mogočih situacijah. V praksi mislimo predvsem na faktoring, ki ponuja stalen dotok likvidnih sredstev za nemoteno poslovanje.

Achilles faktoring

Podjetje Achilles je faktor, ki s svojimi storitvami ponuja nemoten dotok likvidnih sredstev. To omogoča z odkupom nezapadlih terjatev, torej izdanih faktur, ki čakajo na plačilo. Na ta način je možno poslovanje financirati neposredno iz prodaje, ne da bi morali čakati na plačila in morda tvegati tudi zamude ali neplačila kupcev.

Faktor odkupi nezapadle terjatve in jih takoj financira, ob tem pa sam prevzame vse obveznosti, ki so vezane na upravljanje terjatev in na končno izterjavo dolgovanih zneskov. Na ta način lahko Achilles svoje stranke močno razbremeni in na različne načine pripomore k uspešnemu poslovanju.

Prednosti Achilles faktoringa

Čeprav pridejo najbolj do izraza tiste prednosti, ki izvirajo iz zanesljivih finančnih tokov, pa je faktoring najbolj priporočljiv za uspešna podjetja, ki s pridobivanjem sredstev morda nimajo velikih težav. Faktoring namreč tudi na druge načine koristi podjetjem. Achilles nudi celovite storitve, ki dosegajo odličen učinek pri razbremenitvi podjetja. Ni se treba ukvarjati z upravljanjem terjatev in z izterjavami, prav tako ne bo treba slediti terjatvam in plačilom. Upravljanje v celoti prevzame faktor, kar je vsekakor veliko vredno. V praksi se hitro pokaže velik potencial, ki ga je možno izkoristiti, če se nam ni treba ukvarjati s terjatvami.

Postopki so poenostavljeni, tako da tudi z odkupom terjatev ni omembe vrednega dela. Preprosto se odločite, katere terjatve želite nameniti za odkup, enostavno oddate dokumentacijo in zadeva je urejena. Sredstva pridejo na račun v roku 24 ur in vse potrebno je s tem opravljeno.

Komu je namenjen Achilles faktoring?

Jasno je, da bodo prednosti faktoringa lahko s pridom izkoristila različna podjetja. Morda se zdi obet zanesljivega finančnega toka najbolj mamljiv za tista podjetja, ki so v težavah in morda načrtujejo prestrukturiranje. Vsekakor je faktoring v tej situaciji lahko dobra rešitev. A prav tako lahko finančni strokovnjaki na ta način močno pomagajo uspešnim podjetjem, ki želijo izkoristiti možnost hitrega pridobivanja sredstev iz svoje prodaje. Na ta način Achilles pomaga start-upom, izvoznikom in drugim malim in srednje velikim podjetjem, ki imajo velike ambicije na konkurenčnem trgu.

O avtorju

avtor

Poglej vse objave