aplikacija-za-racune-za-digitalne-fakture
Aplikacija za račune za pošiljanje digitalnih faktur v računovodstvo

Aplikacija za račune za pošiljanje digitalnih faktur v računovodstvo

Mobilna aplikacija za račune je preko spletnih povezav oziroma oddaljenega strežnika povezana s poslovnim in računovodskim programom, ki prav tako deluje preko spleta in ga ni potrebno nameščati na računalnik. Prednost uporabe je v tem, da podjetnik lahko preko mobilnega telefona pošilja različne dokumente računovodji, ki jih prejme v programu.

Uporaba je povsem preprosta. Uporabnik potrebuje le pametni telefon ali tablico z naloženim Android ali iOS operacijskim sistemom. Aplikacijo pa je mogoče prenesti iz Google Play ali pa iz App store sistema, ki ga ima vsak telefon. Nato je potrebno vnesti uporabniško ime in geslo, ki pa je vezano na uporabo računovodskega programa. Podjetniku lahko omogoči dostop tudi računovodja, ki je administrator in upravlja s pravicami za pregledovanje podatkov.

Aplikacija za račune omogoča pregled nad plačili

Na mobilnem telefonu ali preko tablice lahko podjetnik pregleduje različne statuse plačil za vsako izdano in prejeto fakturo, ki je zavedena v programu, ki je povezan s spletno banko, zato lahko beleži podatke o obveznostih do dobaviteljev in terjatvah do kupcev. Tako lahko podjetnik v vsakem trenutku dobi informacijo, ali je bila neka faktura plačana ali ne.

Prav tako lahko podjetnik pregleduje celoten promet z največjimi kupci in dobavitelji. Pri tem so zavedene vse številke faktur, datumi zapadlosti in zneski. Tako se lahko podjetnik hitreje odloča, saj ima vse informacije pri roki, ne glede na to, kje se nahaja, saj za dostop potrebuje le internetno povezavo.

Aplikacija za račune nudi pošiljanje faktur v poslovni sistem

Ena izmed večjih prednosti uporabe je v tem, da lahko podjetnik preko aplikacije pošilja dokumente v računovodstvo. To stori tako, da papirnati dokument slika s telefonom in sliko naloži v sistem, Pri tem je dobro naložiti aplikacijo za skeniranje dokumentov, ki izboljšajo preglednost in odstranijo moteče dele okolice.

Nato se na mobilnem telefonu dokument pretvori v PDF datoteko, ki jo podjetnik pošlje v poslovni in računovodski program. Pri tem je dobro vedeti, da faktura v PDF datoteki ne velja za elektronski dokument, ki je običajno shranjen v .XML datoteki. Edina slabost pri temu je, da mora računovodja podatke iz fakture ročno vpisovati v program, lahko pa dokument enostavno natisne z enim klikom.

Aplikacija za račune povezuje podjetnika in računovodjo

Prednost uporabe aplikacije je v tem, da na enostaven in ažuren način povezuje podjetnika in računovodjo. Če je potrebno neko prejeto fakturo hitro plačati, računovodja pa do nje nima dostopa, saj jo je podjetnik prejel v papirnati obliki, tedaj lahko uporabnik preko mobilnega telefona v zgolj eni minuti ali dveh pošlje dokument v program, kjer ga še v istem trenutku dobi računovodja v pregled.

Tako lahko računovodja tudi plača račun preko banke ali pa preveri podatke in poknjiži dokument na ustrezne konte in temeljnico. Aplikacija za račune je namenjena temu, da se dokumenti lahko hitro poknjižijo in plačajo ter da podjetnik lahko v vsakem trenutku pregleda finančne podatke in plačila podjetja.

O avtorju

avtor

Poglej vse objave