Dobra obrestna mera
Dobra obrestna mera pri najemu posojila

Dobra obrestna mera pri najemu posojila

Obresti so dodatno plačilo, ki skupaj z zneskom glavnice predstavljajo anuiteto, ki jo mora posojilojemalec plačati posojilodajalcu. Pri tem velja, da je dobra obrestna mera tista, ki je izražena kot ugodna ali relativno nizka letna odstotna stopnja.

Nobena banka ne posoja denarja brez obresti, zato je pomembno, da se pred sklenitvijo posojila skušamo pogajati za najboljše pogoje financiranja, pri čemer je lahko dobra obrestna mera izražena v fiksnem znesku denarja ali pa jo plačamo po drsni variabilni lestvici.

Izračunavanje obresti pri najemu posojila

Ugoden kredit se od neugodnega kredita razlikuje prav v odmerjenih obrestih, saj glavnica pri plačilu anuitete predstavlja tisti del posojila, ki ga dejansko dobimo na bančni račun. Preden zaprosimo za kredit ali najamemo posojilo, je dobro vedeti, od česa je odvisna določitev odstotne stopnje obresti in kdaj lahko rečemo, da so pogoji posojila ugodni.

  • Znesek plačanih obresti je odvisen od pogojev v posojilni pogodbi.
  • Obresti za najetje kredita so običajno vezane na trenutne bančne obrestne mere.
  • Kreditna ocena fizične ali pravne osebe vpliva na višino odstotne stopnje obresti
  • Obresti se lahko zvišajo v primeru zamujanja s plačilom ali pri izdatnem preseganju limita na kreditni kartici.

Kreditna sposobnost vpliva na določitev dobre obrestne mere

Zneski anuitet z obrestmi vred za banko predstavljajo vir dobička, vendar se banke želijo pred posojilnimi tveganji tudi zavarovati z ustreznimi ukrepi. Sicer imajo banke v svojih kreditnih paketih že vnaprej določene odstotne stopnje fiksnih ali variabilnih obresti. Pri tem pa lahko stranke nekoliko vplivajo na njihovo višino, zato da bi bila anuiteta zanje najbolj ugodna. To lahko dosežejo na naslednje načine:

  • Stabilno delovno razmerje s kontinuiranimi mesečnimi dohodki
  • Stalnost zaposlitve in stalnost kraja prebivanja
  • Redno odplačevanje ostalih posojil
  • Stranka je komitent banke že vrsto let
  • Dobra kreditna sposobnost
  • Načrtovanje drugih posojil v prihodnosti in ustvarjanje poslovnega potenciala iz vidika banke

Primerjava med fiksnimi in spremenljivimi obrestnimi merami

Načeloma velja, da naj bi posojilojemalec plačal manj obresti s posojilom z variabilno obrestno mero v primerjavi s posojilom, kjer so zneski obresti fiksni. Pri tem pa je potrebno upoštevati tudi amortizacijsko dobo kredita, saj le-ta pomembno vpliva na višino odstotne stopnje obresti, ki se v prihodnosti lahko spreminja.

Dobra obrestna mera je sestavljena tako iz variabilnega kot iz fiksnega dela, pri čemer velja, da določen del obresti ostaja fiksen, drug del variabilnih obresti pa se prilagaja tržni vrednosti obresti. Tak model je najbolj ugoden za posojilojemalca, ki namerava svojo lastnino in sredstva kratkoročno refinancirati.

O avtorju

avtor

Poglej vse objave