factoring-odkup-računov
Factoring odkup računov prinaša podjetjem številne prednosti

Factoring odkup računov prinaša podjetjem številne prednosti

Odkup računov je specializirana faktoring storitev, ki je kot nekakšen kredit za podjetje, vendar pa se v številnih značilnostih razlikuje od običajnega bančnega posojila. Gre za hitro in ugodno financiranje obratnih sredstev, zato da podjetje lahko ustvarja denarni tok, ki ga potrebuje za poplačilo tekočih obveznosti do države, zaposlenih in dobaviteljev materiala in opreme.

Podjetje se lahko sreča s situacijo, ko ima veliko dela in opravi veliko število dobav blaga in storitev, pa zaradi izdanih faktur z daljšo zapadlostjo plačila ne more koristiti gotovine, saj kupci še niso poravnali svojih dolgov. Tako podjetje že porabi material in plača svoje zaposlene, da opravijo delo, a gotovine za to ne dobi še nekaj mesecev. V tem času pa potrebuje sredstva za tekoče poslovanje.

Odkup računov zagotovi hiter dostop do gotovine

Factoring storitve z odstopi terjatev zagotavljajo hiter dostop do obratnega kapitala, zato da podjetje lahko zaposli več delavcev, kupi zaloge za material in potrebno opremo za proizvodnjo ali pa izkoristi popuste predčasnih plačil pri dobaviteljih.

Prednost je v tem, da faktor družba nakaže sredstva na bančni račun že po enem ali dveh dneh od prodaje terjatve, najsi gre za zapadle ali ne zapadle fakture. Ko je dokumentacija pregledana in zahteva odobrena, se izvrši plačilo. To predstavlja za podjetja tudi rešitev za kratkoročne izzive z denarnim tokom.

Odkup računov ohranja stabilnost denarnega toka

Krizo pomanjkanja gotovine in obratnih sredstev lahko sprožijo številni dejavniki. To je lahko upad prodaje, zamude pri plačilih ali celo neplačila kupcev zaradi stečajnega postopka ali težav z nelikvidnostjo ter drugi stroški, ki so lahko nepredvidljivi. Zaradi nezmožnosti kritja tekočih stroškov pa podjetje lahko zapade v finančne težave, ki se lahko vlečejo še dolgo časa.

Odstop terjatev pa zagotavlja, da podjetje lahko ohrani stabilnost denarnega toka, ne glede na situacijo, v katero zaide. Ker faktor družba poskrbi tudi za izterjavo dolgov pri kupcih podjetja, se podjetje razbremeni skrbi o tem, ali bo kupec sploh plačal račun ali ne. Na drugi strani pa pridobi gotovino vnaprej, četudi se kasneje izkaže, da kupec zelo zamuja s plačilom izdane fakture.

Faktor nudi celovito upravljanje s terjatvami

Ko podjetje najame storitve faktor družbe, s tem najame tudi celovito upravljanje s terjatvami, zato prihrani na času in virih. V faktor družbah so zaposleni finančni strokovnjaki. Factoring odkup računov vključuje tudi izterjavo dolga pri kupcih in celovito preverjanje kreditne sposobnosti kupcev podjetja.

O avtorju

avtor

Poglej vse objave