izkoristite-potencial-ki-ga-nudi-dobaviteljski-faktoring
Izkoristite potencial, ki ga nudi dobaviteljski faktoring

Izkoristite potencial, ki ga nudi dobaviteljski faktoring

Uspešna podjetja z visokimi ambicijami lahko pospešijo svojo rast tako, da za financiranje svojega poslovanja izkoristijo dobaviteljski faktoring. To je zelo elegantna rešitev, ki odlično deluje tudi na dolgi rok, saj ne povzroča kakšnih omembe vrednih stroškov ali posebnih opravkov. Poslovanje lahko uredimo tako, da bomo potencial tega finančnega instrumenta maksimalno izkoristili, storitev pa se bo pravzaprav financirala kar sama. Morda se sliši prelepo, da bi bilo res, a hitro lahko ugotovimo, da ta rešitev za določena podjetja res dobro deluje.

Treba je sicer priznati, da dobaviteljski faktoring ni ustrezen kar za vsako podjetje. V poštev pride za relativno uspešna podjetja s portfeljem zanesljivih strank. Z najboljšim učinkom bodo možnosti faktoringa izkoristila tista podjetja, ki pri načrtovanju poslovne rasti predvidevajo večje investicije, poslovanje pa želijo financirati v glavnem iz prodaje. Če se bolje pozanimamo, kaj faktoring sploh je in kako deluje, hitro vidimo, da gre za zelo elegantno rešitev v takšnih primerih.

Kako deluje dobaviteljski faktoring?

Faktoring v vsakem primeru vključuje prodajo nezapadlih terjatev, ki se takoj financirajo. To je ključni mehanizem, ki podpira ta finančni instrument. Dobaviteljski faktoring specifično pa je vezan še na poslovanje z dobavitelji, ki odločajo od možnostih povečanja proizvodnje in širitve poslovanja.

Najprej moramo vedeti, kako faktoring pravzaprav poteka. Podjetje izda kupcu račun, ki ima določen rok zapadlosti. Faktor, s katerim podjetje sodeluje, terjatev takoj odkupi in znesek poravna, s tem pa prevzame odgovornost za izterjavo plačila pri končnem kupcu. Faktor nato počaka na plačilo oziroma do datuma zapadlosti, medtem ko podjetje denar prejme že veliko prej in ima ne glede na datum plačila ali zapadlosti računa na voljo likvidna sredstva, ki jih uporabi za poplačilo dobaviteljev. Takšna praksa ima velik potencial in nekatere specifične prednosti pri poslovanju z dobavitelji.

Dobaviteljski faktoring in ugodnosti pri dobaviteljih

Dobaviteljski faktoring se osredotoča prav na racionalizacijo poslovanja z dobavitelji. Ti poslovni partnerji so načeloma precej prilagodljivi, lahko pa veliko boljše ponudbe pričakujemo v primeru, da račune za dobavo poravnamo takoj v celotnem znesku. Na ta način lahko koristimo posebne ugodnosti, ki veljajo ob hitrem plačilu pri večjih nabavah – kar nekaj odstotkov popusta lahko pričakujemo, kar se pri nabavi seveda močno pozna.

Sodelovanje z dobaviteljem bo neovirano, saj bomo imeli vedno na zalogi likvidna sredstva za financiranje nabave. Prav tako lahko denar porabimo še pri drugih prizadevanjih za širitev proizvodnje in poslovno rast, kar je za uspešna in ambiciozna podjetja še kako dobrodošlo.

Kako se dobaviteljski faktoring financira?

Vprašamo se seveda, koliko dobaviteljski faktoring stane. A pri uglednih faktorjih običajno ugotovimo, da storitve pravzaprav ne bo treba plačati. Izračunajo se določene provizije, ki jih faktor avtomatsko zadrži pri plačilu odkupljenih terjatev. Možne so tudi druge oblike sodelovanja, pri katerih se izognemo tudi provizijam. Tako je storitev dejansko zelo ugodna oziroma je ni treba posebej plačevati, sprejmemo le nekoliko nižji dobiček pri terjatvah, ki jih namenimo za odkup na ta način. Cena za dobaviteljski faktoring je torej skorajda zanemarljiva in se hitro povrne z vsemi prednostmi, ki jih uživamo na ta račun.

O avtorju

avtor

Poglej vse objave