izstavljanje-e-racunov-za-podjetja
Izstavljanje e računov za podjetja, proračunske uporabnike in fizične osebe

Izstavljanje e računov za podjetja, proračunske uporabnike in fizične osebe

Operiranje z elektronskimi dokumenti, kot je uvažanje, pošiljanje in izstavljanje e računov, je pri poslovanju podjetij in vodenju poslovnih knjig postalo že stalnica, saj elektronski dokumenti vztrajno zamenjujejo digitalne dokumente, predvsem pa fakture v papirnati obliki. Ravno zato je dobro uporabljati program, ki omogoča čim bolj enostavne in avtomatizirane funkcije.

Spletno računovodstvo nudi najbolj enostavne procese pri izdajanju in prejemanju elektronskih faktur, saj se vsi podatki prenašajo preko interneta in se shranjujejo na strežnikih ponudnika sistema. Zato je dostop in operiranje z dokumenti enostaven in ni potrebno uporabljati več različnih aplikacij in programov, zato da bi plačali fakturo, jo poslali kupcu in drugo. Vse je mogoče postoriti le v enem odprtem zavihku, kar olajšuje delo tako računovodji kot podjetniku, ki sam izdaja fakture.

Izstavljanje e računov gospodarskim družbam

Podjetja se lahko s svojimi kupci in dobavitelji dogovorijo za izmenjavo elektronskih faktur. Gospodarske službe lahko posredujejo elektronske fakture iz programa, ki pripravi vse datoteke v skladu z zakonodajo, in jih le z enim klikom pošljejo v drug sistem, ki prav tako deluje preko interneta in ga ni potrebno nameščati na računalnik.

Takšen je tudi portal BizBox, ki omogoča prijazno brezpapirno poslovanje s partnerji. Portal je mogoče enostavno integrirati z računovodskim programom, kjer se taiste fakture nato poknjižijo in ostanejo v sistemu. S tem se skrajša čas obdelave in pošiljanja faktur. Enako je mogoče preko BizBox portala fakture uvoziti v program. S tem gospodarske družbe lahko prihranijo tudi do 60 odstotkov stroškov.

Izstavljanje e računov proračunskim uporabnikom

V skladu z zakonodajo lahko gospodarska družba oziroma podjetje posluje s proračunskimi uporabniki le z elektronskimi fakturami. Izdajo elektronskih faktur je mogoče opraviti kar iz knjigovodskega spletnega programa. Tako lahko podjetje ustvari fakturo z vsemi potrebnimi podatki v programu in elektronski dokument posreduje proračunskemu uporabniku preko e-banke.

Če ima podjetje več kupcev, lahko v spletno banko le z enim uvozom prenese več faktur za različne proračunske uporabnike, saj jih spletna banka nato po ustreznih kanalih samodejno posreduje kupcem, ki dokumente nato prejmejo v svojih e-bančnih sistemih, od koder jih uvozijo v svoje računovodske programe, od koder lahko kreirajo plačilne naloge in knjižijo postavke. Na enak način lahko podjetje prejme in uvozi fakturo, ki jo pošlje proračunski uporabnik.

Izdajanje elektronskih faktur fizičnim osebam

Vedno več kupcev, ki so fizične osebe, želi prejemati račune v elektronski obliki, saj papirnata oblika dokumentov jemlje veliko časa, saj imajo kupci digitalne rešitve, ki omogočajo plačevanje kar preko spleta. Podjetje na drugi strani pa lahko svojim kupcem kot fizičnim osebam izda fakturo kar preko elektronske pošte.

To pomeni, da podjetnik ali računovodja najprej kreirata dokument v računovodskem spletnem programu, ki pripravi datoteko tako v formatu elektronske fakture kot v formatu PDF, ki omogoča kasnejše tiskanje. Nato ta paket pošlje na e-mail naslov prejemnika, ki nato fakturo uvozi v bančni program za plačilo ali pa dokument natisne. Izstavljanje e računov preko elektronske pošte ni namenjeno le fizičnim osebam, temveč se uporablja tudi za gospodarske družbe. Ni primerno pa za proračunske uporabnike.

O avtorju

avtor

Poglej vse objave