dolg

Je izterjava terjatev vedno uspešna?

Izterjava terjatev v krogih visoke politične kulture ne predstavlja prav nobenega problema. Vsi se namreč zadevajo, da je potrebno dobaviteljem plačevati redno oziroma na rok. Če podjetje ve, da mu to ne bo uspelo, potem ima dve možnosti: ali ničesar ne naroči, ali pa najde vir financiranja, iz katerega bo lahko poravnal svoje obveznosti. Da bi ostalo dolžno, pa že ne – to je nekaj sramotnega.

Tam kjer podjetništvo ni tako moralno osveščeno, torej tudi pri nas, pa je izterjava terjatev tudi dolgotrajna, zapletena in naporna.

Kako poskrbeti, da ne bo potrebna izterjava terjatev?

Osnovno pravilo je, da je treba vedno dobro preveriti, s kom poslujemo. Če gre za podjetje, o katerem se šušlja, da ima s plačili težave, potem je bolje, da se za sodelovanje z njim sploh ne odločimo. V kolikor želi sodelovati z nami, bo v primeru omembe finančne nediscipline, svojo namero pripravljeno podkrepiti s predplačilom ali vsaj z delnim predplačilom.

Tudi takrat, kadar je podjetje v dobrem stanju, pa se zgodi, da se želi dogovoriti za daljši plačilni rok, se lahko težavam izognemo. Odločimo se za faktoring. Ta nam zagotovi, da dobimo plačilo hitreje, poleg tega pa izterjava terjatev v primeru, da pride do težav, ne bo naša skrb. S faktoringom se namreč upnik zamenja oziroma postane izterjava terjatev težava, s katero se ukvarja finančno podjetje.

Kdaj naj se začne izterjava terjatev?

Takoj, ko bi moralo biti plačilo izvedeno, pa se to ne zgodi, mora steči izterjava terjatev. Potrebno je začeti z opominjanjem, kadar to ne zaleže, pa se uredi izterjava terjatev po drugi poti, torej z izvršbo. V Sloveniji imamo dovolj pravnih orodij, da je izterjava terjatev uspešna, je pa res, da je potrebno biti pazljiv in za dolžnika tudi redno preverjati, ali morda ni proti njemu sprožen postopek prisilne poravnave ali celo stečaja.

O avtorju

urednistvo

Poglej vse objave