registracija blagovne znamke
registracija blagovne znamke

Kaj je blagovna znamka? Kako jo zavarovati?

Blagovna znamka predstavlja bistvo vsakega podjetja. Gre za tisti prvi stik med podjetjem in strankami. Gre za prvo asociacijo. Ko nekdo vidi določen logotip, se takoj spomni na podjetje. V tem je tudi smisel. Da se ustvari kombinacijo znakov, črk, barv, s katero podjetje pritegne pozornost in opozori nase. Kakšna naj bo podoba blagovne znamke, je smiselno dobro premisliti. Ta naj odraža dejavnost podjetja, njegove vrednote. Hkrati naj bo taka, ki bo v največji meri pritegnila pogled.

Kaj pa njeno zavarovanje?

Vsekakor je za vsako podjetje priporočljivo, da razmisli, če je smiselno zavarovati blagovno znamko. To je zelo priporočljivo, sploh v primeru, ko gre za prepoznavno in uspešno podjetje. Pri takih podjetjih je namreč možnosti zlorab toliko več, saj jim marsikdo želi slediti oziroma se okoriščati na njihov račun.

Kako torej zavarovati znamko?

Postopek izgleda tako. Najprej je treba izpolniti posebno vlogo za registracijo znamke, ki se jo odda Uradu za intelektualno lastnino. Vloga mora vsebovati tudi vse potrebne priloge. Iz vloge mora biti razvidno, kako izgleda blagovna znamka. Njena podoba mora biti natisnjena v treh izvodih. Priloženi morajo biti tudi podatki o podjetju. Treba je plačati tudi pristojbino za ta postopek. Potrdilo o plačilu se priloži prilogi.

Ko Urad za intelektualno lastnino prejme vlogo, preveri, če je ta popolna in če vsebuje vse potrebne priloge. Če ne, pozove stranko k dopolniti. Ko je vloga popolna, se preveri, če je znamko sploh možno registrirati. Ni namreč možno registrirati vseh.

Če je to možno, potem steče naslednji postopek. Urad podatke o predlagani znamki objavi na svojem portalu. Tam visi 3 mesece. V tem času se lahko vsak, ki smatra, da je preveč podobna ali slična že obstoječi registrirani znamki, ki se ukvarja s podobno dejavnostjo, pritoži. Če je prijava upravičena, potem se registracijo zaustavi. Če pritožb ni, registracija po pretečenem roku stopi v veljavo.

O avtorju

avtor

Poglej vse objave