naloge-racunovodij
Kaj je računovodstvo in kakšne so naloge računovodij?

Kaj je računovodstvo in kakšne so naloge računovodij?

Odgovor na vprašanje kaj je računovodstvo, se skriva v nalogah in zadolžitvah računovodje, ki izvaja različne metode za beleženje transakcij, kot je na primer vodenje finančnih evidenc, izvajanje notranjih revizij, poročanje in analiziranje finančnih informacij, poslovodstvo ter svetovanje na davčnem področju.

Pri vodenju poslovnih knjig gre za sistematičen postopek prepoznavanja, beleženja, merjenja, razvrščanja, preverjanja in sporočanja finančnih podatkov. Končni rezultat dela razkriva dobiček ali izgubo ter vrednost sredstev, obveznosti in lastniškega kapitala. Računovodja zagotavlja informacije o virih, ki so podjetju na voljo, ter o sredstvih, ki so uporabljena za financiranje teh virov in posledično tudi rezultate, ki so doseženi z njihovo uporabo.

Kaj je računovodstvo, ki ga opravlja računovodski servis?

Računovodje in knjigovodje morajo pri svojem delu upoštevati različne uveljavljene računovodske standarde, pri čemer je pomembno tudi redno spremljanje zakonodaje, ki velja na določenem področju. Računovodski servis je specializiran za to, da lahko podjetjem nudi celovite storitve na področju vodenja poslovnih knjig.

Zasebni računovodski servisi običajno vodijo poslovne knjige za gospodarske družbe, kot so samostojni podjetniki, društva, normiranci, družbe z omejeno odgovornostjo in kapitalske družbe. V javnih ustanovah pa so zaposleni računovodje, ki so specializirani za vodenje poslovnih knjig za proračunske uporabnike, saj je zakonodaja na tem področju drugačna. Oboji uporabljajo specializirane programe in so povezani v sisteme, kot je AJPES, eDavki in drugo.

Kakšne naloge opravlja računovodja?

Kakšne delovne naloge opravlja računovodja in kaj je računovodstvo, ko računovodski servis vodi poslovne knjige za gospodarske družbe? To je najlažje ponazoriti z različnimi sklopi pri vodenju poslovnih knjig.

  • Knjigovodstvo: obravnava zapadlih plačil, terjatev in izplačil. Zajema tudi izdelavo letne in medletne bilance ter naloge v zvezi s krediti in obveznostmi. Vso dokumentacijo (prejeti in izdani računi, obračun prispevkov, bančni izpiski itd.) je potrebno knjižiti na ustrezne konte in temeljnico, kar predstavlja osnovo za izdelavo bilance stanja.
  • Davčno področje: računovodje svojim strankam svetujejo na davčnem področju, oddajajo davčne napovedi, obračunavajo davek od dobička, dohodnino in druge davčne obveznosti, ki jih je na obrazcih potrebno poročati na FURS in v nekaterih primerih tudi plačati.
  • Revizija: strokovnjaki za vodenje poslovnih knjig so lahko specializirani tudi za revizijo. Pri tem spremljajo denarne vire v podjetju in svetujejo o strategijah za zmanjšanje stroškov.
  • Administrativno delo: knjigovodje opravljajo tudi druga dela, kot je na primer obračunavanje potnih nalogov, preverjanje delovnih ur prisotnosti za delavce, zbiranje dokumentacije za odobritev kredita, skeniranje pošte in prejetih računov, arhiviranje dokumentacije, ustvarjanje finančnih preglednic in drugo.

Kaj je računovodstvo, ki stremi z brezpapirnemu poslovanju?

V zadnjih letih se vodenje poslovnih knjig nagiba k čim večji digitalizaciji poslovanja, kar posledično omogoča brezpapirno poslovanje, ki nudi boljši nadzor nad stroški ter velik časovni prihranek, tako na strani računovodskega servisa kot podjetja, ki se med seboj lahko enostavno povezujeta s spletnim programom Minimax v oblaku.

Kaj je računovodstvo, ki temelji na hitri pretočnosti informacij? Spletni poslovni program za račune namreč nudi številne avtomatizirane funkcije brez ročnega prepisovanja podatkov, enostavno prejemanje in izstavljanje e računov, samodejno posodabljanje sistema in uporabo ažurnih podatkov, ki se iz oblaka nalagajo v sistem.

O avtorju

avtor

Poglej vse objave