Kaj je vezana knjiga računov?

Vezana knjiga računov je knjiga obrazcev, ki se uporabljajo takrat, kadar ni mogoče uporabiti davčne blagajne, vendar moramo kljub temu izdati račun za opravljeno storitev ali za prodan izdelek. Obrazec vsebuje podatke o dobavitelju oziroma izvajalcu storitve, o kupcu ali naročniku, številko računa, podatke o vrsti blaga ali storitve ter cenah, obračun davka, ter seveda serijsko številko. Vezano knjigo računov je treba potrditi na FURS.

Za koga je obvezna vezana knjiga računov?

Vezano knjigo računov mora pri gotovinskem poslovanju brez uporabe davčne blagajne uporabljati vsak zavezanec za davek, ki vodi poslovne knjige in evidence. Vezana knjiga računov se uporablja v primeru, ko je plačilo v celoti ali tudi zgolj delno v gotovinski obliki, torej ni nakazano na transakcijski račun. V praksi je vezana knjiga računov v uporabi pri tistih podjetjih, ki zaradi izjemno redkih gotovinskih plačil ne uporabljajo davčne blagajne, ter tistih, kjer uporaba davčne blagajne ni mogoča – na primer zaradi nedostopnosti povezave s spletom zaradi izpada električne energije ali interneta samega.

Vezana knjiga računov je nadomestila stare paragonske bloke, pri katerih je bilo možnost goljufati oziroma poskrbeti za to, da se niso beležili vsi prejemniki. To naj bi davčne blagajne in vezane knjige računov odpravile ter tako preprečile sivo ekonomijo, ravno tako pa naj bi pomagale napolniti državno blagajno.

Vezana knjiga računov se lahko kupi v knjigarnah, pred njeno uporabo pa je potrebno vezano knjigo potrditi na FURS – torej še preden se lotimo izdaje prvega računa. To je možno tudi preko portala eDavki.

Kakšna je kazen za kršitelje?

Če se vezana knjiga računov ne uporablja po predpisih, so kot sankcija predpisane visoke kazni. Te znašajo od 3.000 do 250.000 evrov, deležni pa so jih tako posamezniki kot samostojni podjetniki in podjetja. Največja kazen velja za srednje velika in velika podjetja. Dodatno se kaznuje tudi odgovorne osebe, kjer kazni znašajo od 1.500 do 10.000 evrov.

O avtorju

urednistvo

Poglej vse objave