zagotavljanje varstva pri delu
zagotavljanje varstva pri delu

Kako mora podjetnik poskrbeti za varstvo pri delu?

Varstvo pri delu je področje, ki je zakonsko opredeljeno. Tako ima podjetnik številne obveznosti, ki izvirajo iz tega. In katere so to? Berite dalje.

Zagotoviti mora usposabljanje zaposlenih

Ne glede na to, ali gre za osebo, ki je na novo zaposlena v podjetju, če gre za prerazporeditev osebe na drugo delovno mesto ali pa če se v podjetje vpelje novo delovno sredstvo. V vsakem primeru mora delodajalec zaposlenemu ponuditi brezplačno izobraževanje, v sklopu katerega ga bo usposobil za varno opravljanje dela. Delodajalec je pri tem dolžan tudi opraviti teoretični in praktični preizkus usposobljenosti za varstvo pri delu. Usposabljanje mora potekati v delovnem času. Obvezno pa je tudi za vse, ki delo v podjetju opravljajo honorarno, ter za študente in dijake.

Delodajalec mora narediti vse za zagotavljanje varnosti

Delodajalec naj bi s številnimi ukrepi zagotavljal varno opravljanje dela. Tako naj bi sprejel požarno varstvo skladno s predpisi. Sprejel naj bi vse potrebne ukrepe prve pomoči v primeru ogroženosti zaposlenih. Izdal naj bi vsa navodila, ki so potrebna za čim bolj varno opravljanje dela. Prav tako naj bi zagotovil zdravstvene preglede za zaposlene.

Sprotno obveščanje o nevarnostih

Delodajalec je dolžan, da sproti obvešča o tem, kako naj bi delo čim bolj varno potekalo. Na morebitne nevarnosti mora opozoriti tako v ustni kot v pisni obliki. Ko je predvideno, da se bo pričelo z deli, pri katerih je nevarnost za poškodbe in zdravstvene okvare večja, je treba o tem obvestiti tudi inšpekcijo dela.

Ocenjevanje tveganja

V sklopu varstva pri delu je treba tudi narediti oceno tveganja. Treba se je pri tem vprašati, kaj na delovnem mestu lahko povzroči poškodbo ali škodo. Če je nevarnost mogoče odpraviti, je treba narediti vse za dosego tega. Če ni mogoče, pa je treba uvesti čim več preventivnih ukrepov.

O avtorju

avtor

Poglej vse objave