kako registrirati blagovno znamko
kako registrirati blagovno znamko

Kako registrirati blagovno znamko?

Marsikatero podjetje se sprašuje, kako registrirati blagovno znamko. Blagovna znamka je zelo pomemben element vsakega podjetja, saj predstavlja njegov srž; kakovost, ugled, prestiž, zvestobo itd. Pri tem je bistvena njena prepoznavnost. Blagovna znamka predstavlja določen znak, kombinacijo znakov oziroma karkoli, kar se da grafično prikazati in pomeni razlikovanje podjetja od drugih. Prav zato je bistveno, da podjetje ve, kako registrirati blagovno znamko in jo na tak način zavarovati pred konkurenco, da je ta ne bi zlorabljala. Pa si poglejmo, kako zgleda sam postopek.

Kako se lotiti samega postopka registracije?

Vprašanje je torej, kako registrirati blagovno znamko. Podjetje, ki želi registrirati blagovno znamko, mora v prvi fazi preveriti, če je v njegovem primeru to sploh izvedljivo; če torej znamka dosega predpisane pogoje in hkrati, če je še prosta. Ko ugotovi, da ta možnost obstaja, se mora odločiti, za katero območje bo izvedlo registracijo. Se bo izbrano blagovno znamko registriralo le znotraj državnih meja ali tudi v tujini in če ja, v katerih državah. Sprejeti je treba še odločitev, katero blago ali storitev bo znamka varovala. Nato je treba skladno s pravili urediti vse potrebne postopke za prijavo.

Postopek vodi Urad RS za intelektualno lastnino

Prijavo se vloži na uradu za intelektualno lastnino. Ta preveri, če je prijava izvedena skladno s pravili. Če je ustrezna, jo objavi na spletni strani. Od tega trenutka začne teči obdobje treh mesecev, znotraj katerega imajo druge fizične in pravne osebe možnost, da se nad predlogom pritožijo, če menijo, da je znak enak ali preveč podoben kateremu od obstoječih. Urad tega ne preverja sam. Ko se obdobje izteče in če ni nobene prijave, potem Urad pozove prijavitelja k plačilu pristojbine za obdobje naslednjih deset let, kolikor je predvideno za obdobje, ko je znamka registrirana. Ko to obdobje preteče, pa stranka lahko poda novo vlogo za podaljšanje registracije za naslednjih 10 let. To se lahko poljubno nadaljuje v prihodnje. Znesek za podaljšanje prijavnine je pri tem nižji kot pri prvi registraciji.

Vir: mladipodjetnik.si

O avtorju

avtor

Poglej vse objave