kako-zasluziti-z-investicijami
Kako zaslužiti z investicijami na spletu?

Kako zaslužiti z investicijami na spletu?

Kako zaslužiti z investicijami na spletu za dober dodaten zaslužek? Splet ponuja številne naložbene možnosti za vlagatelje, pri čemer pa največjo oviro predstavlja varnost, saj na spletu lahko prihaja do prevar in poslov, ki ne izpolnjujejo danih obljub o donosih in varnosti. Zato je potrebno poiskati naložbeno možnost, ki nudi optimalno razmerje med varnostjo in donosi.

Posebej priljubljeno možnost predstavljajo investicije v zavarovana posojila, ki se odvijajo na spletni platformi za reinvestiranje oziroma medsebojno posojanje denarja. Spletna platforma združuje tako posojilojemalce kot investitorje, ki vežejo sredstva v posojilo za vnaprej določeno časovno obdobje in za to pridobijo dobro obrestno mero, ki zanje predstavlja dodaten zaslužek. Vendar, kako poteka investiranje na platformi?

Kako zaslužiti z investicijami na spletni platformi za reinvestiranje?

Spletna peer-to-peer lending platforma nudi brezplačno registracijo, ki jo lahko vlagatelj s prijavnim obrazcem opravi v nekaj minutah. Temu sledi preverjanje obrazca s prijavnimi pogoji. Kmalu zatem pa platforma pošlje investitorju vsa navodila za prenos sredstev iz osebnega bančnega računa na naložbeni račun. Tako lahko vlagatelj prične z investiranjem, pri čemer lahko na začetku vloži le nekaj 10 evrov.

Na spletni platformi lahko investitor izbira med številnimi objavljenimi posojili. Vsaka naložba pa je opremljena s podatki o času vezave, dani obrestni meri in minimalnemu vložku za investiranje. Vlagatelj si lahko ustvari naložbeni portfelj, kjer spremlja naložbe in ustvarjene donose.

Kako zaslužiti z investicijami in ohraniti varnost?

Spletne platforme za množično investiranje veljajo za varne, če nudijo ustrezno zavarovane naložbe. Zavarovanja pri zavarovalnicah močno znižujejo tveganja za izgube v primeru neplačil. Platforma v teh primerih sproži odškodninski postopek. Tako dobi investitor povrnjeno celotno glavnico z vsemi natečenimi obrestmi.

Dodatno zavarovanje pred tveganji pa nudi tudi dvostopenjsko preverjanje kreditne sposobnosti posojilojemalcev, pri čemer potekajo vzporedna preverjanja dokumentacije pri bonitetni hiši ter pri platformi za reinvestiranje. S tem se posojila dodatno zavarujejo, saj so ti posojilojemalci kreditno sposobni za odplačevanje obrokov kredita.

Donosna investicija z dobrimi obrestnimi merami

Spletna platforma za medsebojno posojanje denarja nudi visoke donose z dobrimi obrestnimi merami. Višina obrestne mere za posamezno naložbo je odvisna od bonitetne ocene posojilojemalca. Zato so tudi povprečni letni donosi odvisni od izbora posojil in časovnega obdobja vezave.

V izračunanem povprečju lahko investitor ustvari dober dodaten zaslužek z letnimi donosi v višini 8 do 10 odstotkov. Več informacij o tem, kako zaslužiti z investicijami na spletni platformi, je na voljo na spletni strani ponudnika www.nekster.com.

O avtorju

avtor

Poglej vse objave