kam-investirati
Kam investirati sredstva za dober pasivni dohodek?

Kam investirati sredstva za dober pasivni dohodek?

Velikokrat se vlagateljem pojavi vprašanje, kam investirati sredstva za ustvarjanje solidnega pasivnega dohodka. To pomeni, da se denar z različnimi naložbami plemeniti skozi čas, na kar vplivajo obrestne mere, ki so lahko fiksne ali variabilne.

Za pasivni zaslužek je značilno tudi to, da se investitorju ni potrebno ves čas ukvarjati z investiranjem, temveč ob enkratni vezavi sredstev nato le spremlja rast donosov. Pri tem je potrebno poskrbeti za razpršenost naložb v portfelju, saj investitor lahko le na ta način minimizira tveganja. Grajenje trdnega portfelja zahteva nekaj vloženega truda na začetku, ko pa se prično naložbene strategije obrestovati, tedaj se začno ustvarjati tudi večji donosi.

Kam investirati na trgu nepremičnin?

Navkljub vzponom in padcem trga nepremičnin v zadnjih letih, so investicije v nepremičnine še zmerom privlačne za vse vlagatelje, ki želijo ustvarjati dolgoročne donose. Naložba v nepremičnino, ki se nato oddaja v najem, predstavlja enega izmed načinov za pridobivanje rednega vira dohodka. Slabost pa je v tem, da je potrebno za nakup nepremičnine imeti dovolj privarčevanih sredstev za polog.

Investitorjem pa je na voljo tudi množično financiranje nepremičnin, pri čemer vlagatelji izberejo lastniške ali dolžniške naložbe v poslovne in stanovanjske nepremičnine. Vlagatelj za to dobi določene davčne ugodnosti, ki so vezane na direktno lastništvo, vključno z amortizacijskim odbitkom.

Kam investirati na trgu vrednostnih papirjev?

Če vlagatelj ne želi pretirano tvegati na trgu vrednostnih papirjev, tedaj dividende predstavljajo bolj ustrezno naložbeno možnost, v primerjavi z bolj tveganimi delnicami. Dividende so primerne za ustvarjanje pasivnega zaslužka, saj vlagatelj dobiva donose oziroma plačilo za lastništvo posameznih dividend.

Prihodki od dividend se lahko med posameznimi podjetji razlikujejo, prav tako pa lahko nihajo iz leta v leto. Pridobljene donose iz naslova dividend je mogoče reinvestirati za nakup dodatnih naložb ali pa nakazati zaslužek kot gotovinsko plačilo na osebni račun.

Kam investirati na spletnih platformah?

Za ustvarjanje dobrega pasivnega dohodka je najbolj primerna spletna platforma za množično investiranje oziroma platforma za medsebojno posojanje denarja. Vlagatelju so tu na voljo investicije v zavarovana posojila, ki nudijo višje letne donose. Več investitorjev financira posojilo kreditojemalca, za to pa dobijo plačilo.

Zaslužek se ustvarja na podlagi obrestnih mer, ki so določene glede na tveganje posamezne investicije, zatorej so odvisne od ocene kreditne sposobnosti posojilojemalca. Naložbe v zavarovana posojila dajejo odgovor na vprašanje, kam investirati denar za soliden dodatni zaslužek, pri čemer platforme ne zaračunavajo različnih stroškov upravljanja.

O avtorju

avtor

Poglej vse objave