pri-izdajanju-racuna-lahko-uporabimo-kar-primer-racuna
Lahko pri izdajanju računa uporabimo kar primer računa?

Lahko pri izdajanju računa uporabimo kar primer računa?

Vsak podjetnik na začetku svoje poslovne poti gotovo pregleda kak primer računa in se pozanima, kako ta dokument sploh izgleda in kaj mora vsebovati. Že res, da kot potrošniki stalno prejemamo razne račune, a le redko smo zares pozorni na njihovo vsebino – morda ošvrknemo le ceno, če je prava, ter postavke na računu. Ko pa je treba račun izdati, moramo upoštevati še mnoge druge zahteve, predvsem je treba navesti določene podatke, ki so zahtevani z zakonom ali pa so vsaj priporočljivi, da olajšamo poslovanje s svojimi kupci.

Tako je primer računa izjemno dragocen, saj nam močno pomaga vsaj pri osnovni orientaciji. Toda ali ga lahko kar posnemamo in uporabimo tudi pri izdajanju svojih računov? Za mnoge podjetnike je to mamljiva ideja, s katero bi si močno poenostavili delo. A izkaže se, da moramo pri pripravi računa močno paziti na navedbo podatkov, ki niso enaki kar na vsakem računu.

Primer računa mora ustrezati zahtevam zakonov

Če pogledamo primer računa, bomo na njem gotovo našli nekatere podatke, ki jih zahtevajo zakoni in predpisi. Na tem področju najdemo kar nekaj takšnih predpisov:

  • Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV)
  • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD)
  • Slovenski računovodski standardi (SRS)

Te zahteve moramo dobro poznati, da lahko ugotovimo, katere podatke mora vsebovati račun in kako dokument ustrezno pripraviti. Poleg tega zahteve niso enake za vsa podjetja in vse situacije, na kar moramo biti še posebej pozorni.

Katere podatke mora vključevati primer računa?

Gotovo bomo na računu našli tiste podatke, ki morajo biti tam vedno navedeni, najmanj dela bo s podatki, ki so na vsakem računu enaki in se ne spreminjajo.

Navesti moramo podatke o podjetju, recimo naziv, naslov, matično številko, davčno številko oziroma ID za DDV, d.o.o. in d.d. pa morata temu dodati tudi znesek osnovnega kapitala. Nekaterih podatkov ni treba nujno navesti na računu in jih primer računa morda ne bo vključeval, a jih je vseeno pametno dodati. To so podatki o transakcijskem računu, pa tudi kontaktni podatki.

Nekateri podatki so prav tako zahtevani, a jih je treba prilagoditi za vsak račun posebej. To so recimo zaporedna številka računa, datum izdaje, datum prodaje oziroma opravljene storitve, datum zapadlosti in podatki o prejemniku računa.

Primer računa lahko olajša izstavljanje računov

Pri pripravi računov torej nismo kaj dosti prilagodljivi, saj moramo vedno upoštevati zakone in predpise ter navesti nujne podatke. Lahko pa nam primer računa te podatke lepo predstavi, hkrati pa nam da idejo tudi za druge dopolnitve. Poleg nujnih elementov namreč lahko račun opremimo še z dodatki, ki pomagajo pri razumevanju vsebine računa in plačilu, lahko pa preprosto služijo temu, da račun bolje izpade in naredimo na svoje kupce boljši vtis.

V vsakem primeru si lahko izstavljanje računov olajšamo na več načinov. Ena možnost je seveda ta, da uporabimo kar primer računa in se iz njega čim več naučimo. Druga možnost je ta, da za pripravo računa uporabimo program, ki avtomatsko vključi nujne podatke in pomaga pri izpolnjevanju zahtevanih polj.

O avtorju

avtor

Poglej vse objave