Letni dopust in višina regresa

Zakon o delovnih razmerjih določa, da če je zaposleni upravičen do koriščenja letnega dopusta v sklopu sklenitve delovnega razmerja, mu pripada tudi regres. Regres se izplača v denarju, če ni v kolektivni pogodbi naveden kakšen drug način. Če gre za zaposlitev za določen čas, je delodajalec dolžan zaposlenemu zagotoviti dolžino dopusta, ki je skladna z dolžino časa, ko je delavec zaposlen na nekem delovnem mestu.

Višina regresa in datum njegovega izplačila

Višina regresa se razlikuje od primera do primera. Načeloma pa velja, da ne sme biti nižji od minimalne plače. Za leto 2018 je tako minimalna višina regresa 842,79 evrov bruto oziroma 638 evrov neto. Zgornje omejitve za višino regresa ni. Vendar pa je za regres, ki presega 70 % povprečne plače določeno, da so obračunani tudi prispevki za socialno varnost.

Regres je delodajalec dolžan izplačati do 1. julija. Izjemoma se lahko rok izplačila zavleče do 1. novembra, če je tako predvideno s kolektivno pogodbo oziroma če ima podjetje resne likvidnostne težave. Do 31. marca je delodajalec dolžan obvestiti zaposlenega o višini regresa za tekoče leto.

Kazni pri neupoštevanju zakona

Če delodajalec krši zakon, vezan na regres, se mora sam obrniti na delovno inšpekcijo, ki je pristojna za to področje. Tam vloži tožbo. Pri tem je treba vedeti, da terjatve z naslova delovnega razmerja zastarajo v roku 5 let, zato mora zaposleni tožbo vložiti pred iztekom tega roka.

Kazen, ki jo mora delodajalec plačati, če je ugotovljeno, da je res v prekršku, se giblje med 750 in 4.000 evrov.

Še o letnem dopustu

Letni dopust je pravica, ki pripada vsem zaposlenim. Najmanjše število dni, ki naj bi jih zaposleni koristil v te namene, je 20 dni skozi celo leto. Število dni dopusta pa je seveda lahko večje. Zaposlenim pripada en dodaten dan dopusta, če so starši otroka, starega do 15 let. Če je otrok več, se sorazmerno poveča tudi število dni dopusta.

Vir: mladipodjetnik.si

O avtorju

avtor

Poglej vse objave