Normirani s.p. za nižjo stopnjo davka

Za vse, ki opravljajo dejavnost kot samostojni podjetnik, je odgovor na vprašanje kako doseči nižjo stopnjo obdavčitve, normirani s.p..

 

Če vaša dejavnost ne vključuje veliko stroškov, potem je najoptimalnejša pot za dosego čim nižje stopnje davka, zagotovo pot normiranca. Normirani s.p. je oblika samostojnega podjetnika, ki ne omogoča uveljavljana stroškov za ni nižanje dobička. Čim nižji je dobiček, nižja bo davčna osnova. To pa pomeni, da bo potrebno plačati manj davka.

Ali je to dobro? Velikokrat slišimo argumente kot so, da določene račune lahko damo v stroške in podobno. Naj povemo, da to drži za samostojne podjetnike, ki vodijo evidenco o dejanskih prihodkih in dejanskih odhodkih. Pri tovrstni obliki s.p.-ja je zelo pomembno, da hranite vse original račune, kajti z njimi boste lahko nižali dobiček in posledično davčno osnovo. Velikokrat se na ta način uveljavlja strošek prevoza, malice, reprezentance, nabave različnih dobrin, ki so potrebne za poslovanje in podobno. Normirani s.p. pa omogoča, da se 80 % vseh prihodkov evidentira kot strošek, le 20 % pa kot dobiček. To pa pomeni, da podjetnik le na dobiček, ki znaša 20 % vseh prihodkov, plača davek v višini 20 %. Na kratko bi lahko rekli, da podjetnik normiranec plača le 4 % davka od vseh prihodkov.

Zakaj takšna ugodnost? Najenostavneje bo, če povemo, da se s tem spodbuja podjetništvo, samozaposlovanje in seveda manjša število brezposelnosti v državi. Ker pa je lažje ponujati storitev kot pa proizvajati določene produkte, je to nekakšna subvencija države. Verjamemo, da je lažje opravljat storitev vsaj z vidika stroškov. Za proizvodnjo je potreben kar precejšen kapital oziroma investicije, posledično pa je tveganje bistveno višje. In ker se v tovrstno obliko vlaga precej denarja se to smatra kot dejanski strošek. Kar pa pri normiranemu s.p.-ju ne počnemo. Ne vodimo evidence o stroških in to je še en razlog zakaj je biti normirani s.p. ceneje kot kater koli druga oblika.

O avtorju

avtor

Poglej vse objave