Podjemno pogodbo ureja Obligacijski zakonik

Delavca je možno zaposliti na več načinov, kar še posebej velja pri projektnem delu oziroma zaposlitvi za krajši čas. Za dolgoročno zaposlovanje so edina prava rešitev pogodbe o zaposlitvi, medtem ko je treba za manj trajno obliko zaposlitve izbrati med različnimi možnostmi. Teh je kar nekaj, med seboj pa se razlikujejo v nekaterih bolj ali manj pomembnih detajlih, ki jih je treba poznati, če želimo izbrati najugodnejšo opcijo v določenem primeru. Med možnostmi za zaposlitev je tudi podjemna pogodba, ki se v nekaterih primerih izkaže z odločilnimi prednostmi.

Najpogosteje se podjemna pogodba sklene pri opravljanju projektnega dela oziroma posameznega opravila. Ta oblika je namreč primerna le za časovno omejena oziroma kratkoročna dela. Vsebina dela lahko vključuje tako umska kot fizična dela, torej je lahko izdelek fizični predmet ali avtorsko delo.

Pogodba o delu se sklene med dvema strankama, naročnikom in podjemnikom, vključevati pa mora vse potrebne podatke, ki zagotavljajo preglednost naročila in opravljenega dela. Navedena mora biti vsebina dela, predviden časovni rok, podatki o višini, roku in načinu plačila, seveda pa tudi vse obveznosti in pravice delodajalca in izvajalca dela. Ne smejo manjkati niti podatki o obeh strankah, obe morata dokument tudi podpisati. Za primer morebitnih sporov je treba določiti tudi krajevno pristojno sodišče.

Podjemno pogodbo ureja Obligacijski zakonik, sicer pa ni posebnih smernic za to, kako naj bi bila ta sestavljena. Pogodba o delu je lahko tudi ustna, kar je pri nekaterih delih pogosta praksa, seveda pa je veliko bolj priporočljivo, da se pogodba zapiše in podpiše, saj je tako bistveno zmanjšana možnost nesporazumov in goljufij, predvsem pa je lažje reševanje morebitnih sporov.

Če je podjemna pogodba pravilno in celovito zapisana, ta predstavlja veljavno pravno podlago za opravljanje dela. Poleg sestavljanja same pogodbe ima delodajalec še nekaj davčnih obveznosti, na katere seveda ne gre pozabiti!

O avtorju

urednistvo

Poglej vse objave