enostavno in dvostavno vodenje knjigovodstva
enostavno in dvostavno vodenje knjigovodstva

Program za knjigovodstvo vam olajša poslovanje

V vsakem podjetju je treba voditi knjigovodstvo. Namen tega je, da se spremlja vse poslovne dogodke, do katerih pride tekom poslovanja. Na podlagi tega se ob koncu leta odda tudi obsežno letno poročilo, katerega oddaja je uzakonjena. Podatki o tem, kako je podjetje v nekem obdobju poslovalo pa ne služijo le državi. Tudi samo podjetje lahko lažje spremlja svoje poslovanje na tak način in preverja, če dosega zastavljene cilje. Vpogled v knjigovodske podatke pa imajo tudi zunanji uporabniki, ki jih zanima, v kakšnem stanju posluje podjetje.

Program za knjigovodstvo poenostavi vodenje tega področja

Program za knjigovodstvo je na voljo vsem podjetjem, ki bi rada strokovno vodila to področje in bi se prek njega rada povezala z računovodjo. Na tak način je vodenja tega področja enostavno in zanesljivo. Podjetnik ima ves čas na razpolago nekoga, ki ima vso znanje in izkušnje s tega področja. Po drugi strani pa lahko marsikaj postori sam s pomočjo programa.

Enostavno ali dvostavno knjigovodstvo

Je pa lahko knjigovodstvo vodeno na enostaven ali dvostaven način. Kot že ime pove, je enostaven način enostavnejši. Pri njem se namreč vsak poslovni dogodek beleži le na enem mestu. Pri dvostavnem knjigovodstvu pa se vsak dogodek beleži dvakrat: enkrat po vrsti nastanka in enkrat glede na datum. Kljub temu, da je dvostavni način bolj kompleksen, pa je tudi bolj zanesljiv in praktičen pri večji količini podatkov, saj so na tak način bolj pregledni.

Nima pa podjetnik povsem prostih rok pri tem, da izbere na kakšen način bo vodil to področje. Če so letni prihodki nižji, potem se lahko odloči sam. Če pa ti prekoračijo 50.000 €, potem nima druge, kot da poslovanje vodi na dvostaven način.

Seveda velja poudariti, da je vsekakor potrebno, da se tega ne loti sam, ampak da si najde ustrezno pomoč računovodje, ki mu bo pri tem pomagala. Le na tak način se bo izognil napakam, ki bi sicer lahko imele resne posledice.

O avtorju

avtor

Poglej vse objave