vodenje računov v podjetju
vodenje računov v podjetju

Računovodstvo za mlade podjetnike

Eno izmed področij, na katerega se mora vsaj nekoliko spoznati vsak podjetnik, je nedvomno računovodstvo. Poleg tega, da obvladate dejavnost, za katero ste se odločili, morate znati spremljati in poročati o finančnih dogodkih, ki so nastali v nekem časovnem obdobju. To je pomembno predsvem zato, da sproti poravnate finančne dolžnosti, ki jih imate do države. Sem spadajo prispevki za socialno varnost in mesečna akontacija dohodnine. Poleg tega morate ob koncu leta oddati tudi letno poročilo, iz katerega je razvidno, kakšno je bilo poslovanje podjetja tekom leta. Podatki pa služijo tudi vam za vpogled v uresničevanje ciljev, ki ste si jih zadali. Dostopni pa so tudi širši javnosti, ki se na njihovi podlagi lahko odloča, če bo stopila v stik z vami.

Kako organizirati računovodstvo?

Kot smo že povedali, je dobro, da se vsak podjetnik vsaj v osnovah spozna na računovodstvo. Seveda pa je priporočljivo, da se to področje prepusti tistim, ki bodo podatke profesionalno beležili, saj so za to primerno usposobljeni. Večina podjetnikov se odloči, da bo z računovodjo stopila v stik prek računovodskega servisa. Podjetje sploh v začetku še nima toliko dela s tem, zato je dovolj, če se s tem ukvarja zunanja oseba, ki hkrati vodi še finančne podatke drugih podjetij.

Čedalje bolj se uveljavlja vodenje finančnih podatkov prek posebnega računovodskega programa, prek katerega sta v stiku računovodja in podjetnik in imata tako oba vpogled v stanje.

Z rastjo podjetja je seveda smiselno, da se to področje organizira kot oddelek znotraj podjetja. Tako lahko zaposlite osebo, ki bo zadolžena za to. Pri tem pazite, da boste zaposlili nekoga s strokovnim znanjem in izkušnjami, ki vam bo nudil učinkovito pomoč.

Treba je vedeti, da je računovodstvo zelo poenostavljeno, če ste normiranec. V tem primeru vam ni treba voditi odhodkov, ampak zgolj prihodke. Tako se v nekaterih primerih lahko odločite za samostojno vodenje finančnih podatkov.

O avtorju

avtor

Poglej vse objave