Registracija znamke je varnost pred zlorabo vaših idej.

Konkurenčno prednost si lahko zagotovite na več načinov. Zagotovo pa sta predanost in požrtvovalnost ključna pri doseganju tovrstnega cilja. Vendar skupni imenovalec vsem tem pa je varnost. Zavarujte svoje ideje, zamisli, vaše storitve in produkte.

 

Registracija znamke bo podjetniku dala izključno pravico, da tretjim oziroma nepooblaščenim podjetnikom prepove uporabo znakov, ki označujejo proizvode ali storitve, ki so jih sami iznašli. Blagovna znamka je simbol znakov, črk ali kakšnega drugega grafičnega prikaza storitve ali izdelka, ki ga podjetje ponuja oziroma prodaja. S tem, ko je registracija znamke opravljena ima podjetnik 10 let pravico to znamko uporabljati. Po preteku desetih let pa lahko to pravico znova obnovi. V kolikor bi podjetnik želel ali iz kakšnih drugih poslovnih razlogov bil zainteresiran, lahko drugim podjetjem omogoči uporabo svoje znamke. Seveda se to dogaja pri medsebojnih sodelovanjih in poslovanjih.

Registracija znamke se izvede na uradu za intelektualno lastnino. Za tovrsten proces je najbolje, da si podjetje priskrbi pravno pomoč, kajti gre za postopke, ki zahtevajo znanje s pravnega področja. Verjetno si ne želite zastavljati vprašanj kot so »Ali nismo tega zavarovali?«. Vaš zastopnik, ki je ponavadi pravna služba, bo v vašem imenu na uradu preložil vse potrebne dokumente za registracijo znamke. Cena registracije znamke pa je odvisna predvsem od tako imenovanih razredov mednarodne klasifikacije. Klasifikacija se dodeli v odvisnosti od tega kaj zavarujemo, proizvod ali storitev. Lahko rečemo, da so minimalni stroški registracije znamke približno med 250 in 400 evri. V kolikor pa boste želeli registrirati znamko še za tuji trg, potem pa bo znesek temu primerno višji. Približno nekje okrog 1000 evrov.

O avtorju

avtor

Poglej vse objave