vodenje-racunov-ni-le-nujno-zlo
Vodenje računov ni le nujno zlo

Vodenje računov ni le nujno zlo

Mnogi podjetniki se veliko raje ukvarjajo s svojo dejavnostjo, kot pa da bi skrbeli za vodenje računov in evidenc. A vsekakor so tudi računovodske naloge za podjetje zelo pomembne, navsezadnje se lahko znajdemo v velikih težavah, če zanemarimo kakšno obveznost. Zato je treba vzpostaviti sistem, ki dobro deluje – predvsem se osredotočamo na nujne obveznosti, kot je izdajanje računov, a prav tako ne pozabimo na detajle, ki lahko na dolgi rok odločajo o tem, kako uspešno in brezskrbno bomo poslovali.

Na eni strani imamo računovodske obveznosti, na drugi strani pa najdemo nekoliko drugačno plat tega dela. Ugotovili bomo, da ne gre le za zahteve, ki jih moramo izpolniti, temveč za koristne postopke, ki so lahko dobri za naše poslovanje. Zato bomo želeli vodenje računov izkoristiti s svoj prid, kar je vsekakor možno.

Kako nam lahko vodenje računov pomaga?

Seveda bomo računovodske obveznosti opravljali zato, ker jih moramo, gotovo se želimo izogniti zapletom in stroškom, ki nastanejo v nasprotnem primeru. A že ob tem lahko spoznamo nekatere koristi za naše poslovanje.

Vzemimo za primer delo z računi. Tako z izdanimi kot s prejetimi računi imamo nekaj dela, verjetno tudi nekaj posebnih zahtev za legalno vodenje računov. A prav tako na ta način nadzorujemo svoje poslovanje, sledimo trendom in ohranjamo pregled nad prihodki in odhodki. Zato je zelo pomembno, da prejete in izdane račune vestno obdelujemo in shranjujemo, pripravimo lahko celovito evidenco, ki nam pomaga pri upravljanju podjetja.

To je le en primer, kako lahko računovodske obveznosti koristijo pri poslovanju z različnih vidikov. Enako velja za druga opravila, s katerimi se redno srečujemo. Če se lotimo optimizacije teh procesov, bomo našli veliko koristi za naše poslovanje, tudi če gre v izhodišču zgolj za obveznosti.

Kako najbolje izkoristiti vodenje računov?

Za kar najboljši rezultat bo treba verjetno nekoliko prilagoditi naše poslovne procese, da bomo kar najbolje izkoristili opravila, s katerimi se redno srečujemo. Na srečo pa imamo tu na razpolago dobrodošlo pomoč, ki nam olajša tako vodenje računov kot tudi druge opravke v ozadju rednega poslovanja.

Najbolj si bomo pomagali z namensko programsko opremo, ki je pripravljena prav za opravljanje računovodskih obveznosti. Verjetno uporabljamo program za račune, s tem pa je možno opraviti še mnogo več. Takšni programi samodejno beležijo statistiko poslovanja, prikazujejo aktualno bilanco, podatke lahko tudi na različne načine filtriramo. Tako bomo dobili veliko boljši vpogled v svoje poslovanje, in to brez kakšnega dodatnega dela, le z opravljanjem obveznosti, ki nam jih postavlja vodenje računov.

Vodenje računov lahko prepustimo strokovnjakom

V nekaterih podjetjih nimamo veliko računovodskih obveznosti. Verjetno bo treba skrbeti predvsem za izstavljanje računov, nekaj dela bomo imeli tudi s prejetimi računi. Nato moramo imeti dober nadzor nad prispevki, dohodnino in drugimi stroški, ki jih imamo pri poslovanju, občasno pa pripravljamo kakšna obsežnejša poročila. Pametno je za ta opravila izkoristiti storitve računovodskih servisov, ki nam močno pomagajo. Prevzamejo lahko vodenje računov skoraj v celoti, gotovo se lahko nanje zanesemo pri kakšnih zahtevnejših opravilih, tako da si delo v vsakem primeru močno poenostavimo.

O avtorju

avtor

Poglej vse objave