zavarovanje-terjatev-preprecuje-nepotrebne-financne-izgube
Zavarovanje terjatev preprečuje nepotrebne finančne izgube

Zavarovanje terjatev preprečuje nepotrebne finančne izgube

Finančna stabilnost podjetja je ključna za uspešno poslovanje podjetja, zato je zavarovanje terjatev lahko zelo dobrodošla storitev, ki pri tem pomaga. Vedno želimo poslovati brez težav in brez nepotrebnih izgub, ne moremo pa se tveganjem povsem izogniti. Zato je pametno premisliti o rešitvah, ki nam tu lahko priskočijo na pomoč. Ponudniki imajo različne opcije, ki jih lahko dobro izkoristimo, če želimo svoje terjatve zavarovati.

Zavarovanje terjatev se opravlja na različne načine, pogosto v sklopu kakšnih kompletnih storitev, ki pomagajo pri poslovanju. Imamo pa na izbiro tudi druge opcije, nenazadnje se lahko osredotočimo tudi na posamezne kupce in posamezne terjatve. Tu se splača imeti fleksibilnega ponudnika, moramo pa tudi sami dobro poznati svoje potrebe, da lahko najdemo pravo rešitev.

Zavarovanje terjatev pri faktoringu

Ena izmed priljubljenih rešitev je faktoring s popolno storitvijo, tu bomo dobili tudi zavarovanje terjatev. Pravzaprav je to ena izmed ključnih odlik faktoringa, zato prepriča predvsem tiste, ki želijo zmanjšati tveganja pri svojem poslovanju.

Faktoring nasploh močno poenostavi poslovanje in opravlja številna tveganja, pripomore k finančni stabilnosti in uspešnemu poslovanju. To dosežemo že z osnovnimi storitvami te vrste, torej s financiranjem kratkoročnih terjatev pred datumom zapadlosti. Običajno pa ponudniki nudijo tudi zavarovanje terjatev za primer neplačil, kar je še toliko bolj dobrodošlo, če se srečujemo s kupci s slabo plačilno disciplino. Včasih so ta tveganja precej visoka, v tem primeru bo faktoring v veliko pomoč. Denar bomo hitro dobili, izognemo pa se izgubam v primeru, da se pokažejo težave s kupcem.

Zavarovanje terjatev v drugih primerih

Najdemo lahko tudi druge ponudbe za zavarovanje terjatev. Predvsem je pomembno to, da dobro poznamo značilnosti svojih kupcev in znamo opredeliti svoje potrebe pri iskanju takšnih storitev. Računamo na to, da bomo dobili ugodno ponudbo, a ravno pri bolj tveganih kupcih tega ne moremo pričakovati.

Za zavarovanje bolj tveganih terjatev bomo težje dobili ugodno ponudbo, pa tudi kakšne druge rešitve ne bodo tako atraktivne. Tu se recimo pogosto omenja tudi odkup terjatev po datumu zapadlosti, tudi odkup starih terjatev. Vse to so možne rešitve, a ne ponujajo tako dobrega učinka, kot ga ima faktoring.

Drugače je, če se zanimamo za zavarovanje terjatev pri kakšnih manj tveganih kupcih. Ravno pri teh imamo najboljšo ponudbo tako za faktoring kot za druge opcije zavarovanja in upravljanja terjatev. Pričakujemo lahko, da bodo stroški minimalni, tveganja pa bomo uspešno odpravili.

Kako zanesljivo je zavarovanje terjatev?

Tveganj po navadi ne moremo povsem izničiti, ravno z zavarovanjem pa preprečimo, da bi imeli v primeru težav kakšne visoke stroške. Kako zanesljiva bo ta zaščita, je odvisno od zavarovanja. V nekaterih primerih lahko pričakujemo 100% kritje za primer neplačil, predvsem to velja v kakšnih ponudbah za celovit faktoring. Lahko pa najdemo tudi druge opcije, ki bodo morda ugodnejše. Tako recimo dobimo zavarovanje, ki zmanjša izgube za 80%, to velja tudi v primeru, da postane kupec insolventen in je zavarovanje terjatev pravzaprav edina možnost, da sploh omilimo svoje izgube. Tudi te možnosti so lahko zelo atraktivne, če imamo visoka pričakovanja glede zavarovanja.

O avtorju

avtor

Poglej vse objave